Tag Archives: ปืนฉีดน้ำ

แนะนำปืนฉีดน้ำสงกรานต์ ทั้งแบบกระบอกปืนและแบบเป้สะพายหลัง

ปืนฉีดน้ำ ปืนเล่นน้ำสงกรานต์ สำหรับเล่นสงกรานต์ในเดือนเมษายนที่กำลังมาถึงนี้ ปืนฉีดน้ำในปีนี้จะกลับมาเล่นกันสนุกอีกครั้ง หลังจากที่ประเทศไทยชะลอการเล่นสงกรานต์ตามสถานที่เล่นน้ำต่างๆ ในปีนี้ใครมีแผนไปเที่ยวเที่ยวสงกรานต์ที่ไหน อย่าลืมพกปืนฉีดน้ำติดตัวไปด้วย เพื่อจะได้เล่นอย่างสนุกกับเพื่อนๆ ปืนฉีดน้ำ หลายรุ่น หลายแบบ เล่นกันได้สนุกทั้งครอบครัว ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น 8800